Hàn Switch Bàn Phím Cơ (Assem)

150.000

  • 60-65%: 150k
  • 75-TKL: 200k
  • Fullsize: 250k
  • Hàn led 2k/bóng
  • Switch và led của khách
  • Thời gian chờ linh động